Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

OZE

OZE - I Etap

 

RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.

Liderem projektu jest Gmina Zawiercie, partnerami w projekcie są Gminy: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec oraz Szczekociny.

 

 

Gmina Zawiercie, jako jedna z sześciu gmin partnerskich, otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” w ramach RPO WSL 2014-2020. Dla zrealizowania projektu zostały zawarte umowy organizacyjno-finansowe pomiędzy Gminą Zawiercie a mieszkańcami będącymi właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami nieruchomości, na których zlokalizowane zostały instalacje OZE. Jednocześnie przeprowadzono dodatkowy nabór osób fizycznych, mieszkańców na listę rezerwową, która gwarantowała Gminie utrzymanie projektu unijnego m. in. w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części osób lub konieczności rozwiązania umowy organizacyjno- finansowej przez jedną ze stron.

 

Projekt polegał na zaprojektowaniu i zrealizowaniu: dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji:

  • fotowoltaicznych,
  • kolektorów słonecznych,
  • pomp ciepła powietrznych,
  • kotłów na biomasę (pellet)