Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

OZE

OZE - I Etap

Informacja - Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach instalacji pomp ciepła

Informacja - Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach instalacji pomp ciepła

 

 

Dotyczy:   Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach instalacji pomp ciepła (pompy  C.W.U. – o kwotę 50zł; pompy C.O. i C.W.U – o kwotę 632zł)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność zawarcia Aneksu  z Wykonawcą - firmą Antinus Sp. z o.o., realizującym instalację pomp ciepła, zwiększającego wynagrodzenie umowne, zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno-finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno-finansowej zawartymi w §5, pkt 2: „Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co  najmniej:

  1. 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
  2. podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.

zwanej dalej ‘wkładem własnym’.

Umowa organizacyjno-finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego:

„Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”

Konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

W wyniku powyższego w rozliczeniu wkładu własnego z tytułu montażu pompy ciepła powstała niedopłata w kwocie:

- pompa C.W.U. – 50zł

- pompa C.O. i C.W.U. – 632zł

Powyższą kwotę prosimy uregulować przelewem na konto podane w umowie organizacyjno-finansowej. Jednocześnie zostanie przesłany do Państwa Aneks do Umowy organizacyjno-finansowej uwzględniający zaktualizowaną kwotę wkładu finansowego mieszkańca w przedmiotowym projekcie.

 

30

MAR

2022

229

razy

czytano

Agencja Rozwoju Zawiercia

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.