Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Plan Rozwoju Lokalnego

Cele projektu

Główne cele Planu Rozwoju Lokalnego to:

 1. POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
 2. WZROST GOSPODARCZY I POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI NA TLE INNYCH MIAST
 3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO MIESZKALNICTWA I ZATRZYMANIE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW
 4. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 5. WIELOLETNIE EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSOWE
 6. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W RAMACH CAŁEJ JST
 7. EFEKTYWNA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W JST
 8. MONITORING I UDOSKONALENIE USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ JST JAKO ADEKWATNA ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY ICH ODBIORCÓW

The main goals of the Local Development Plan are:

 1. STIMULATING SOCIAL ACTIVITY
 2. ECONOMIC GROWTH AND IMPROVING COMPETITIVENESS WITHIN OTHER CITIES
 3. IMPROVING ACCESSIBILITY TO HOUSING AND RETENTION OF YOUNG RESIDENTS
 4. EFFECTIVE STRATEGIC MANAGEMENT
 5. LONG-TERM EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT
 6. EFFECTIVE COOPERATION AND COMMUNICATION WITHIN THE WHOLE LGU (Local Government Unit)
 7. EFFECTIVE POLICY FOR MANAGING HUMAN RESOURCES IN LGU (Local Government Unit)
 8. MONITORING AND IMPROVEMENT OF PUBLIC SERVICES PROVIDED BY LGU (Local Government Unit) AS AN APPROPRIATE ANSWER TO THE NEEDS OF THEIR RECIPIENTS

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.