Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Invest in Zawiercie

Ulgi podatkowe

Gmina Zawiercie oferuje specjalne ulgi podatkowe na terenach inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej obszar "A". 
(Uchwała Nr XLIX/616/21 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z dnia 25 sierpnia 2021.)
Uchwała do pobrania - www.zawiercie.bip.net.pl

Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz grunty służące prowadzeniu działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy.

Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i nie może przekraczać kwoty 200 000 Euro, a w sektorze transportu drogowego 100 000 Euro i podlega sumowaniu z inną pomocą otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych i nie może ona przekroczyć dopuszczalnej dla danego przeznaczenia intensywności pomocy

Zwolnienie rozpoczyna się z chwilą powstania obowiązku podatkowego i przysługuje na okres:
    a) 3 lat podatnikom ,którzy  w wyniku inwestycji zatrudnią co najmniej 5 osób na pełny etat i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres zwolnienia.
    b) 5 lat podatnikom ,którzy  w wyniku inwestycji zatrudnią co najmniej 10 osób na pełny etat i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres zwolnienia.
    c) 7 lat podatnikom którzy, w wyniku inwestycji zatrudnią  co najmniej 20 osób na pełny etat i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres zwolnienia.

Utworzenie nowych miejsc pracy, wykazanych w oświadczeniu, musi skutkować wzrostem zatrudnienia w stosunku do okresu, poprzedzającego inwestycję (12 miesięcy) i musi trwać przez cały okres korzystania ze zwolnienia.
Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku o jej udzielenie.

 

Zwolnienia od podatku dochodowego w ramach KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej. Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

  • Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych
  • Dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% wiecej

2. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ NOWYCH MIEJSC PRACY:

  • Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie
  • Dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej

 

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie na działalność na terenie KSSE zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić.

1. Utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.

2. Poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.

Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji. Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne:

a) przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw
b) przez okres 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą:

a) przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
b) przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie

a) przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji
b) przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.