Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

OZE

OZE - I Etap

Ogłoszenie dot. solarów w projekcie OZE

Ogłoszenie dot. solarów w projekcie OZE

 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że z uwagi na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Solartime Sp. z o.o., realizującym instalację kolektorów słonecznych,  zwiększającego wynagrodzenie zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu. 
Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno finansowej zawartymi w §5,  pkt 2:  
„Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej:
1) 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
2) podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.
zwanej dalej "wkładem własnym".
 
Umowa organizacyjno finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego: 
„Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”
 
Konieczność zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

27

STY

2022

229

razy

czytano

Agencja Rozwoju Zawiercia

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.