Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

SIM SMS

Opis inwestycji

145 nowoczesnych mieszkań, rozlokowanych w czterech
budynkach, które powstaną przy ul. Uśmiechu i
 ul. Dożynkowej w Zawierciu-Kromołowie

 

Inwestycja jest efektem współpracy Miasta ze spółką SIM SMS  Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie. Przewiduje się wybudowanie 145 mieszkań w czterech budynkach.

 

Mieszkania będą gotowe do zamieszkania. W lokalach będą położone podłogi  (w kuchni, łazience, korytarzu i pokojach), stolarka drzwiowa, okładziny ścian w łazience oraz roboty malarskie. W łazience planuje się zainstalowanie tzw. „białego montażu”, wanny lub brodzika albo kabiny natryskowej, umywalki i miski ustępowej. W kuchni z kolei umieszczona będzie: kuchenka i piekarnik gazowy lub elektryczny albo kuchenka z piekarnikiem łącznie  Dla każdego mieszkania przewidziano miejsce parkingowe. Każdy z budynków wyposażony zostanie w windę. W budynkach zaprojektowano pomieszczenia typu: wózkownia/rowerownia oraz komórki lokatorskie ( za wyjatkiem jednego budynku).  Do budowy planuje się wykorzystanie materiałów prefabrykowanych, zapewniających mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie kosztów wytwarzania i eksploatacji, jak również zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych i najnowszych technologii termoizolacji. Projekt zakłada również budowę placu zabaw z myślą  o najmłodszych.

 

Najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to jest:

 • w dniu objęcia lokalu - on ani osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Zawiercie;
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego (tj. w 2023r.) nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Za dochód, o którym mowa, uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561 i 2456).

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osoby fizycznej ubiegającej się o najem w roku 2023 nie przekracza:

 • a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 • b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie śląskim tj. 6 388,82 zł oraz współczynnika 1,4.

Przyjmując te wskaźniki, średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekroczyć:

 • a) w jednoosobowym gospodarstwie domowym kwoty 6 708,26 zł,
 • b) w dwuosobowym gospodarstwie domowym kwoty 9 391,57 zł,
 • c) w trzyosobowym gospodarstwie domowym kwoty 12 969,30 zł,
 • d) w czteroosobowym gospodarstwie domowym kwoty 15 205,39 zł.
 • e) w pięcioosobowym gospodarstwie domowym kwoty 18 335,91 zł.
   

Możliwość dojścia do własności

Najemca będzie mógł  wystąpić  do SIM SMS  z wnioskiem o przeniesienie na niego  własności lokalu  mieszkalnego  po upływie  15 lat od dnia  rozliczenia kosztów przedsięwzięcia . Wniesiona kwota  partycypacji w kosztach budowy lokalu  zaliczona  zostanie  na poczet ceny  sprzedaży  lokalu mieszkalnego .

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.