Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Punkt Czystego Powietrza

Punkt Czystego Powietrza

W Agencji Rozwoju Zawiercia działa Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Pracownicy pomagają mieszkańcom Miasta Zawiercie w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami tel. 32 494 13 33, 32 494 13 38, 32 494 13 39, a na etapie sprawdzania i wysyłania wypełnionych wniosków zapraszamy do naszego biura przy ul. Leśnej 10 B. 

Aby wypełnianie wniosków poszło sprawnie prosimy o wypełnienie formularza (pobierz).

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Budżet Programu - 103 mld zł.

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
 
Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z rocznym wynagrodzeniem nieprzekraczającym 100 tys. zł.
 
Podwyższona dotacja przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).
 
Najwyższa dotacja przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 1 260 zł w przypadku osób samotnych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).

Poziom dofinansowania

Nazwa kosztu Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania Najwyższy poziom dofinansowania
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% / 10 000 zł 75% / 15 000 zł 90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 30% / 9 000 zł 60% / 18 000 zł 90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% / 13 500 zł 60% / 18 000 zł 90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% / 3 000 zł 60% / 6 000 zł 90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% / 20 250 zł 60% / 27 000 zł 90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa 45% / 6 750 zł 75% / 11 250 zł 90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno 30% / 6 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny 30% / 6 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne 30% / 3 000 zł 60% / 6 000 zł 90% / 9 000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania/Instalacja ciepłej wody użytkowej 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% / 5 000 zł 60% / 10 000 zł 90% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% / 5 000 zł 50% / 5 000 zł 90% / 9 000 zł

Forma dofinansowania: dotacja

Terminy:

  • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu.

Powiązane aktualności: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy ...

Mobilny punkt Programu Czyste Powietrze

Dużym zainteresowaniem cieszył się nasz mobilny punkt konsultacyjno-informacyjny na Pikniku Ekologicznym w Parku Miejskim w Zawierciu. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się o podstawowych zasadach dotyczących programu Czyste Powietrze, a także szeregu informacji związanych z całym procesem ...

Mobilny punkt Czystego Powietrza na Pikniku Ekologicznym

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zawiercie do mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Stoisko punktu zorganizowane będzie podczas Pikniku Ekologicznego, który odbędzie się w Parku Miejskim koło Bocianówki, 11 czerwca 2022 r. w godzinach ...

Nowa publikacja dot. programu Czyste Powietrze

Zachęcamy wszsytkich mieszkańców Gminy Zawiercie do zapoznania się ze specjalnym poradnikiem prasowym  (w formie 8 stronicowej gazety z merytorycznymi artykułami przygotowanymi przez dziennikarzy na podstawie oficjalnych informacji o programie "Czyste Powietrze"  oraz ...

LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Programu Czyste Powietrze

Lista ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW (ZUM) to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Jest współtworzona przez producentów. Wszystkie materiały i urządzenia ...

Odbyło się spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE

31 marca 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE w trybie on-line. Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym ...

Spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zawiercie na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w trybie on-line 31 marca 2022 r. o godzinie 15:00. Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać ...

Interpretacja dotycząca wydłużenia daty zakończenia przedsięwzięcia

Zgodnie z ust 11 pkt 10 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na uzasadniony ...

Część 3 Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu ...

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 rok

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a ...

Odbyło się spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE

20 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE w trybie on-line. Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym ...

Spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zawiercie na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w trybie on-line 20 grudnia 2021 r. o godzinie 15:00. Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących ...

Przypomnienie: Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem: złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ...

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. ...

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. Przewodnik po zreformowanym w 2020 roku programie „Czyste Powietrze” to przydatne źródło informacji ...

Lista banków programu „Czyste Powietrze”

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania.  Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” ...

Spotkanie informacyjne Programu CZYSTE POWIETRZE

Zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu CZYSTE POWIETRZE! 10 sierpnia 2021, godz 15:00 Miejsce: Agencja Rozwoju Zawiercia ul. Technologiczna 15, Zawiercie Zapisy : 32 494 13 33 (ilość miejsc ograniczona)

Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Przypominamy, że pracownicy Agencji Rozwoju Zawiercia pomagają mieszkańcom Miasta Zawiercie w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami tel. 32 494 13 33, 32 494 13 36, 32 494 13 39, a ...

Program „Czyste Powietrze” realizowany w Zawierciu

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ustalając tym samym zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. To kolejny etap walki ze smogiem. Punkt informacyjny ...

 

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.