Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Ogłoszenie dot. solarów w projekcie OZE

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie dot. solarów w projekcie OZE

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że z uwagi na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Solartime Sp. z o.o., realizującym instalację kolektorów słonecznych,  zwiększającego wynagrodzenie zaistniała konieczność podpisania z Państwem Aneksu do Umowy organizacyjno finansowej zwiększającego kwotę Państwa partycypacji w kosztach realizacji Projektu. 
Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami  Umowy organizacyjno finansowej zawartymi w §5,  pkt 2:  
„Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej:
1) 17 % kosztów kwalifikowanych netto Instalacji OZE oraz
2) podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od całkowitych kosztów netto wykonania Instalacji OZE.
zwanej dalej "wkładem własnym".
 
Umowa organizacyjno finansowa w §8, pkt 1 nakłada na mieszkańca obowiązek wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty wkładu własnego: 
„Mieszkaniec wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z wymogów uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą/Liderem a Instytucją Zarządzającą.”
 
Konieczność zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z faktu wysokiego wzrostu cen materiałów i usług na rynkach światowych czego nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania Umowy zarówno wykonawca jak również Gmina.

27

STY

2022

580

razy

czytano

91/346

Agencja Rozwoju Zawiercia

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.