Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

"FIRMA BEZ BARIER" - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zaprasza do projektu.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

"FIRMA BEZ BARIER" - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zaprasza do projektu.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* Województwa Śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne 
 • osoby o niskich kwalifikacjach 

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W projekcie zaplanowano 4 nabory, w każdym zostanie zrekrutowanych 12 osób.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano wstępnie na listopad/grudzień 2017 (1 edycja); styczeń/luty 2018 (2 edycja); marzec/kwiecień 2018 (3 edycja); maj/czerwiec 2018 (4 edycja).

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

 • Usługi doradczo-szkoleniowe:
  • szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (do 40h) 
  • opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu) 
  • doradztwo specjalistyczne
 • Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 398 zł, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • reklama
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne
  • środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA)
  • inne wydatki związane z uruchomieniem firmy (wyposażenie)
 • Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1850 zł x 6/12  miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=/menu/003_projekty_szkoleniowe/k_005/s_029

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Roman Pełka
tel.: 32 72 85 962 
email: firma@oddzial.fgsa.pl

19

PAŹ

2017

313

razy

czytano

202/352

park.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.