Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 34

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

USŁUGI

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

„Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zawierciu”

Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”
Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”

Całkowita wartość projektu: 8 172 205,86 zł,  (w tym wartość dofinansowania): 2 883 098,34 zł

 

Zadaniem Zawierciańskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego, jako instytucji wsparcia biznesu zarządzanej przez Agencję Rozwoju Zawiercia jest stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych oraz kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami przy wsparciu samorządu lokalnego.

Swoją działalnością ZPPT ma za zadanie wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku, przybliżyć środowisko naukowe i pobudzić do działalności innowacyjnej poprzez projekty B+R (badawczo – rozwojowe) i wdrażanie nowych technologii. 

Lokalizacja ZPPT w Strefie Aktywności Gospodarczej umożliwia i daje podstawę do „sieciowania” i synergicznej działalności lokujących się w Parku i na strefie przedsiębiorstw. Inwestorów przyciągać mogą nie tylko ulgi podatkowe, cena gruntu, ale i fachowe i kompleksowe doradztwo, na każdym etapie procesu inwestycji. 

Celem ZPPT jest:

  • wzmocnienie potencjału regionalnego sektora akademickiego, naukowo-badawczego oraz gospodarczego, w szczególności w obszarze tak rozwojowych kierunków jak urbanistyka i architektura miejska, a także zarządzanie procesami rewitalizacji i ekonomiką budownictwa,
  • zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek, głównie w obszarze projektowania małej architektury miejskiej, planowania przestrzennego, produkcji materiałów budowlanych i systemów zwiększających efektywność ekologiczną realizowanych inwestycji,
  • efektywne zagospodarowanie wolnych terenów oraz świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorców w ZPPT,
  • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku,
  • podniesienie innowacyjności, w tym wzrost transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych do podmiotów gospodarczych.

 

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.