Eksperci

Strona główna » ZPPT » Eksperci

wielkość tekstu: A | A | A

Dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Katerze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; studia podyplomowe: Architektura Krajobrazu Politechnika Krakowska w Krakowie; doktorat z dziedziny urbanistyki: Struktura i jej wnętrze. Kontekst przeżycia; ukończony międzynarodowy kurs Strategic Perspectives and Networking: Environment as an Asset for Development, organizowany przez Nordregio-Nordic Centre for Spatial Development).

Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie dotyczące rewitalizacji, rewaloryzacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej, kreacji wizerunku przestrzeni miejskiej. Jej osiągnięcia naukowe, a także twórcze zainteresowania dotyczą zagadnień miejskich struktur urbanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości miejsca.

 

Jest autorką wielu publikacji, w tym dwóch monografii:

 • O architekturze przestrzeni. Wnętrze kontekst przeżycia. Wydawnictwo  Politechnika Śląska w Gliwicach.2005, ISBN:83-7335-355-0,
 • Tożsamość miejsca w urbanistyce. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2013, ISBN 978-83-61137-99-3.

Od 1995 roku prowadzi pracownię architektoniczno-urbanistyczną. Na swoim koncie pracownia posiada wiele zrealizowanych obiektów architektonicznych, publicznych jak i prywatnych, kreacji urbanistycznych w przestrzeniach miast, opracowanych projektów rewitalizacji przestrzeni miejskich w celu pozyskania środków unijnych, renowacji obiektów chronionych konserwatorko.
Od wielu lat współpracuje z Gminą Zawiercie. Jest autorką:

 • programu rewitalizacji dla miasta Zawiercie I etap - 2005 r.     
 • programu rewitalizacji dla miasta Zawiercie II etap - 2006 r.
 • kompleksowej rewitalizacja  historycznego osiedla TAZ w Zawierciu Urząd Miasta Zawiercie - 2013 r.
 • projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej Łaźni na budynek Muzeum w Zawierciu - 2014 r.
 • projektu  budowlano-wykonawczego rewitalizacji termomodernizacji budynku przy ul. Niedziałkowskiego  22  z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane i chronione - 2015 r.
 • projektu budowlano-wykonawczego dla zadań:
  - Zagospodarowanie  terenów położonych przy ul. Westerplatte w Zawierciu, 
  - Zagospodarowanie  terenów działek położonych przy ul. J. Piłsudskiego w Zawierciu w ramach zadania Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie

Więcej informacji:
www.eksperci.polsl.pl

 

Dr inż. arch. Agnieszka Labus

Architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Staże we Francji (pracownia architektoniczno-urbanistyczna TGT&Associate w Paryżu), w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley), a także w Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Westminster w Londynie i Uniwersytet Edynburski). 
Inicjatorka i fundatorka Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszego w Polsce laboratorium zajmującego się planowaniem i projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (www.lab60plus.pl). 

Jest ekspertem w zakresie rewitalizacji i odnowy przestrzeni miejskich w kontekście zmian demograficznych, w szczególności starzenia się społeczeństwa w różnych skalach przestrzennych (od określenia wizji w ramach strategii regionalnych i lokalnych, po zagospodarowanie przestrzenne danego terenu oraz ekspertyzy dla projektów architektoniczno-urbanistycznych). 

Jest autorką monografii: „Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej“, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, ISBN 978-83-7880-208-2; ponad 10 rozdziałów w książkach zbiorowych; ponad 30 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także autorką ekspertyz i rekomendacji do dokumentów strategicznych oraz poradników dla gmin. Współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi, a także fundacjami oraz prywatnymi przedsiębiorcami, co gwarantuje, że jej badania oferują realne rozwiązania rzeczywistych problemów.

Więcej informacji:
www.eksperci.polsl.pl
www.agnieszkalabus.pl

 

Tomasz Szulc

dr nauk ekonomicznych - Politechnika Śląska
mgr inż. - Politechnika Śląska
MBA - National-Louis University

Obszary specjalizacji: zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach, systemy informacji geograficznej, rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych, inwestycje rozwojowe, zarządzanie utrzymaniem ruchu środków technicznych w przedsiębiorstwie, Fixed Assets Management, systemy CMMs, działalność instytucji otoczenia biznesu.

Znajomość języka angielskiego: C2 (certyfikat Certificate of Proficiency in English).

Więcej informacji:
www.eksperci.polsl.pl

 

Agnieszka Kwiatek

dr nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
magister nauk społecznych - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Adiunkt w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Główny obszar zainteresowań to różnorodność społeczna, zarządzanie z jej wykorzystaniem, wymiana wiedzy i kreowanie rzeczywistości społecznej zarówno w skali mikro jak i makro.
Autorka kilkadziesiąęciut publikacji z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim i społecznym, socjologii kobiet, pracy, komunikacji społecznej, zachowań organizacyjnych, psychologii społecznej, socjologii. Organizatorka/współorganizatorka szeregu konferencji i sympozjów naukowych.

Ekspert naukowy projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem.”

 

 

Zainwestowali w strefie
 • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 
 • Welmer jest firmą dostarczającą szereg rozwiązań dla przemysłu, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Misją firmy jest efektywna pomoc i wsparcie w realizowaniu projektu oraz serwisu. W codziennej pracy dbamy o dostarczenie naszym klientom usług, których efektem jest zwiększona ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna