Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Podsumowanie 2017 r. na Strefie Aktywności Gospodarczej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie 2017 r. na Strefie Aktywności Gospodarczej

Nowe tereny KSSE w SAG

 1. Wraz z początkiem 2017 roku Zawiercie, na mocy podpisanego Rozporządzenia przez Premier Beatę Szydło, uzyskało dodatkowy atut dla potencjalnych inwestorów. W Rozporządzeniu znalazło się 11  działek objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 16,9332 ha położonych w Zawierciu przy ulicy Technologicznej i Myśliwskiej. Jest to kolejne narzędzie wsparcia dla przedsiębiorstw, które zamierzają inwestować w Zawierciu i tworzyć nowe miejsca pracy. Warto wspomnieć, że do tej pory inwestorzy w Zawierciu mogli liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Teraz oferta inwestycyjna naszego miasta będzie jeszcze bardziej opłacana i atrakcyjna dla potencjalnych firm, które będą mogły liczyć na ulgi w podatku dochodowym. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Wysokość takiej ulgi dla firmy działającej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może wynieść 25 % dla dużych przedsiębiorstw, a dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie takie może być odpowiednio o 35% i 45%. Ulga ta naliczana jest w oparciu o koszty inwestycyjne oraz kreację nowych miejsc pracy. Uzyskanie statusu specjalnej strefy ekonomicznej przez nasze miasto pozwoli wyróżnić na rynku nieruchomości przemysłowych grunty inwestycyjne w Zawierciu, które teraz będą oferowane również przez biura KSSE S.A.,  czyli  największej  i najlepszej strefy ekonomicznej w Europie.

Nowi inwestorzy w SAG

 1. W 2017 roku kolejnych trzech inwestorów zdecydowało się na zakup w Strefie Aktywności Gospodarczej sześciu działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni wynoszącej blisko 4,8 ha. Największym inwestorem, który zakupił teren o powierzchni 3,8 ha jest firma Panattoni Europe, która obecnie buduje nowy zakład produkcyjny o powierzchni 14 000 m2. Zakład ten będzie zatrudniał około 100 osób w pierwszym etapie pracy fabryki, a docelowo według planów firmy zatrudnienie wyniesie około 200 osób. Inwestycja ta będzie realizowana w formie BTS (Build To Suit), co oznacza, że deweloper wybuduje zakład pod długoterminowy najem dla amerykańskiej firmy. Jest to druga inwestycja realizowana na terenach włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 2. Kolejnym inwestorem, który zakupił działkę przy ulicy Technologicznej w Zawierciu jest firma Biacolor Sp. z o.o. Firma ta nabyła działkę o powierzchni 0,4274 ha. Trzecim inwestorem, który zakupił działkę inwestycyjną jest Przedsiębiorstwo WELMER. Zakupiona przez tą firmę  działka liczy  0,5674 ha powierzchni i jest usytuowana przy ulicy Podmiejskiej w Zawierciu. Firma ta zadeklarowała stworzenie co najmniej 6 nowych miejsc pracy. Ogólna wartość sprzedanych przez miasto działek dla nowych inwestorów wyniosła w 2017 roku łącznie 2,23 mln zł.

Reinwestycje w SAG

 1. Pierwszą firmą, która rozpoczęła w 2017 roku nową inwestycję przemysłową była firma ALURON. Zgodnie z planami rozwojowymi firma rozpoczęła budowę nowej lakierni wraz z magazynem o łącznej powierzchni 2,7 tys. m2. Obecnie zakład produkcyjny ALURONU liczy 20 tys. m2 powierzchni produkcyjnej i jest największym zakładem produkcyjnym w SAG. Firma prowadzi swoją działalność na terenie podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, korzystając z atrakcyjnych ulg w podatku dochodowym.
 2. Położony przy ulicy Cerefisko zakład produkcyjny należący do firmy PROMAR powiększa swoją powierzchnie o dodatkowe 2 800 m2. W nowej hali inwestor planuje zainstalować zaawansowane technologie obróbki przypraw i ziół. Inwestycja Promaru jest wynikiem wprowadzenia nowych towarów na  rynek, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2018 roku.

Miejsca pracy w SAG

Na dzień dzisiejszy w Strefie funkcjonują 3 podmioty prowadzące działalność (Aluron, Promar oraz Intercars) oraz 3 najemców w Zawierciańskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Łącznie zatrudniają ponad 350 osób. Spodziewana ilość nowych miejsc pracy w SAG związana z nowymi inwestycjami powinna wygenerować  w latach 2018/19 kolejne 250-300 miejsc pracy. Skala zależy od tępa realizacji inwestycji. Zakładając również potencjał Strefy gdzie w ofercie znajduje się jeszcze blisko 120 ha można przyjąć bardzo ostrożnie, że ten potencjał przekłada się w najbliższych latach na kolejne 1300 miejsc pracy.

Łącznie zatem można przyjąć, że zawierciańska Strefa to miejsce, gdzie Miasto na przestrzeni najbliższych lat jest w stanie przyciągnąć inwestorów, którzy stworzą łącznie blisko 2 tys. miejsc pracy.

Rozwój SAG

Mocno rozwija się współpraca Zawiercia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wspólnie z KSSE postanowiono zrealizować nową inwestycję polegającą na przebudowie III odcinka ulicy Technologicznej. Na mocy zawartej umowy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zobowiązała się ponieść koszty wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, a miasto Zawiercie zrealizować roboty budowlane. Prace projektowe trwać będą najpóźniej do I połowy 2018 roku. W ramach realizacji inwestycji powstanie odcinek ulicy Technologicznej o długości 850 metrów oraz kanalizacja deszczowa, sanitarna, teletechnicznej i sieć wodociągowa z przyłączami do działek inwestycyjnych.

 1. W listopadzie Strefa Aktywności Gospodarczej w Zawierciu wzbogaciła się o nową stację transformatorową, dzięki której dostępna moc przyłączeniowa prądu dla inwestorów w SAG zwiększy się nawet do 15 MW. Inwestycja ta realizowana jest przy ulicy Technologicznej w sąsiedztwie budowy nowych zakładów przemysłowych należących do amerykańskiego inwestora oraz do zawierciańskiej firmy Virtu Production. Wykonawcą tej inwestycji jest firma El-System z Zawiercia, która wygrała przetarg na wykonanie trafostacji, a inwestorem Tauron Dystrybucja z Będzina. Kolejną ważną inwestycją jest budowa gazociągu realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa w Zabrzu. Już w I kwartale 2018 roku tereny strefowe zostaną podłączone do nowej sieci gazowej zapewniającej dostawy gazu dla obecnych i przyszłych inwestorów w ilości do 7.000 m3/h. Bez wątpienia te wielomilionowe inwestycji znacząco podniosą atrakcyjność terenów inwestycyjnych w Zawierciu bowiem jednym z kluczowych kryteriów wyboru nowej lokalizacji przez inwestora jest zapewnienie odpowiednich mocy oraz ilości gazu.

Promocja SAG

 1. W kwietniu br. przedstawiciel Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce Henry M. J. Chen oraz prof. Yeh – Shin Chu wraz z posłem Waldemarem Andzelem i senatorem Arkadiuszem Grabowskim spotkali się z prezydentem Witoldem Grimem w Agencji Rozwoju Zawiercia. Przedstawiciele Tajwanu zapoznali się z ofertą inwestycyjną Zawiercia i zwiedzili Strefę Aktywności Gospodarczej naszego miasta. Podczas wizyty przedsiębiorcy działający w  Radzie Gospodarczej miasta podkreślali duże zaangażowanie władz w rozwój gospodarczy miasta. Przedstawiciel Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej dziękując za zaproszenie, wyjaśnił rolę, jaką odgrywa Biuro w relacjach biznesowych pomiędzy Polską a Republiką Chińską. Przedstawiciele Tajwanu wspierają i pomagają w kojarzeniu relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów. W wyniku tej wizyty nawiązano stałą współpracę z pierwszym azjatyckim partnerem Zawiercia.

Przez kilka dni na początku listopada odbywały się w naszym mieście ciekawe spotkania, warsztaty i konsultacje przeznaczone dla przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości był doskonałą okazją do podkreślenia roli innowatorów i przedsiębiorców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta. Imprezy organizowane w listopadzie były dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców.

 1. W ramach współpracy z stowarzyszeniem Pro Silesia odpowiedzialnym obecnie za promocję gospodarczą naszego regionu, tereny inwestycyjne SAG promowane były jesienią br. na międzynarodowych targach nieruchomości Real Expo w Monachium. Nawiązano współpracę z jednymi z największych firm na rynku nieruchomości na świecie – firmami: Jones Lang LaSalle, Cushman&Wakefield, Panattoni Europe, CBRE, CTP, Prologis. ARZ pozostaje w ścisłej współpracy z Polską Agencją Informacji i Handlu oraz Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
 1. Pod koniec października firma Virtu obchodziła 25 rocznicę swojego powstania. Uroczystość ta odbyła się na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w nowobudowanej fabryce przy ulicy Technologicznej w Zawierciu. Nowy zakład o powierzchni 15 tys. m2 wyposażony w najnowocześniejsze linie produkcyjne uplasuje zawierciańską firmę w europejskiej czołówce producentów żywności. Dzisiaj Virtu to lider w produkcji dań gotowych, który w ostatnich 2 latach wprowadził na rynek blisko 100 nowych produktów. Codziennie 10 milionów odbiorców sięga po ich dania. Dalszy rozwój i umocnienie pozycji nr 1 na polskim rynku zapewni firmie nowa inwestycja, którą Virtu zaprezentowało przy okazji jubileuszu. Dla Zawiercia taka firma to prawdziwy ambasador przedsiębiorczości. Pracodawca, który obecnie zatrudnia 680 osób, a po otwarciu nowego zakładu zatrudnienie to wzrośnie o kolejne 130. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w życie miasta, w szczególności za wspieranie zawierciańskiego sportu, Prezydent Miasta Witold Grim życzył Zarządowi firmy, jak i pracownikom dalszych sukcesów i osiągnięcia wyznaczonych sobie celów na kolejne 25 lat.

Pozostała działalność ARZ

W ramach monitoringu rynku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno dedykowanych gminie i podległym jej jednostkom jak i przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym sporządzono przygotowano i wysłano 68 zestawień, w których poinformowano o 145 konkursach, gdzie Gmina Zawiercie, jednostki jej podległe oraz organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o środki zewnętrzne.

Zgodnie z Harmonogramem realizacji wskaźników w projekcie pt. „Budowa
i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego” rok 2017, Agencja Rozwoju Zawiercia zrealizowała założone wskaźniki

W ramach realizacji zadań ZPPT w okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in.: 

 • Spotkania doradczo-konsultacyjnych dla osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność gospodarczą, innowacyjne projekty czy szkolenia.
 • Warsztaty dotyczące analizy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
  z wykorzystaniem komputerowych systemów analitycznych.
 • Spotkania informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z udziałem przedstawicieli ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Politechnik Śląskiej
  i Częstochowskiej, Centrum Transferu Innowacji i Technologii.

Pracownicy Agencji czynnie uczestniczyli w koordynacji działań komórek i jednostek organizacyjnych Gminy Zawiercie zaangażowanych we wdrażanie ZIT w celu sprawnego i poprawnego działania w strukturach ZIT. Poprzez cykliczne spotkania w Subregionie Centralnym koordynowali przygotowania oraz realizację projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach ZIT, zgodnie z założonym harmonogramem realizacji. Efektem prac jest m.in. pozyskanie lub wymiana dodatkowych środków przez Gminę Zawiercie w ramach projektów ZIT z innych Gmin Subregionu Centralnego na łączną kwotę blisko 2 mln. zł.

02

STY

2018

482

razy

czytano

193/355

park.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.