Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Kolejne pieniądze do pozyskania - informacje o konkursach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kolejne pieniądze do pozyskania - informacje o konkursach

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017.

- z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej
- z zakresu literatury i promocji czytelnictwa
- z zakresu dziedzictwa kulturowego
- infrastrukturalne i inne

Termin składania wniosków upływa 31.03.2017.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php

2. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 24.03.2017 r. i kończy się 15.05.2017 r.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-8/

3. Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2017.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.nck.pl/dom-kultury-plus/318585-oglaszamy-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2017/

4. Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Termin naboru do 04.05.2017r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-1/

5. Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe.

W ramach konkursu można sfinansować następujące typy projektów:
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

Termin naboru wniosków - od dnia 31.03. 2017 r. do dnia 30.06.2017 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/192

 

02

MAR

2017

266

razy

czytano

247/346

park.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.