Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Pomagają tworzyć nowe miejsca pracy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pomagają tworzyć nowe miejsca pracy

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno – Wschodni” to projekt realizowany od 01.09.2015r., z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest stworzenie 127 miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej oraz świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum składające się z 3 partnerów: Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic (Lider), Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Sosnowca oraz Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział Katowice. Konsorcjum posiada status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznawanego w ramach systemu AKSES przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Główne założenia projektowe to poprawa funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni) poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Świadczone w ramach projektu usługi to m.in. spotkania animacyjne, szkolenia oraz doradztwo ogólne, biznesowe i specjalistyczne – w tym pomoc w założeniu nowego podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, spółdzielni, itp.), uzyskanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającej bądź działającej już placówce czy asysta przy wdrażaniu długofalowych źródeł finansowania.

Główną grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotni, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, osoby z niepełnosprawnością oraz rodziny wychowujące dziecko z niepełnosprawnością. Ponadto wsparciem objęte będą podmioty ekonomii społecznej oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie lub uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Panem Marcinem Sławińskim z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, tel.: 600 533 914, e-mail: m.slawinski@frapz.org.pl. Organizacje, czy też osoby niedysponujące odpowiednim zapleczem lokalowym zapraszamy do umawiania spotkań z Panem Marcinem w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.

25

PAŹ

2016

323

razy

czytano

274/352

Agencja Rozwoju Zawiercia

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.