Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Wnioski z debaty z parlamentarzystami przesłano do rządu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wnioski z debaty z parlamentarzystami przesłano do rządu

W nawiązaniu do debaty posłów z przedsiębiorcami, która 8 kwietnia br. z inicjatywy Rady Gospodarczej odbyła się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, przewodniczący Rady Stefan Rotarski skierował pismo, w którym politykom przedstawiono wnioski z kwietniowego spotkania.  

Pismo na początku czerwca br. zostało skierowano do: Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, wicepremiera i ministra rozwoju Matusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, wicemarszałek Sejmu RPBarbary Dolniak, ministra finansów Pawła Szałamachy, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Jacka Sasina, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Adama Abramowicza oraz do posłów 32 okręgu wyborczego: Waldemara AndzelaPawła Bańkowskiego,Barbary ChrobakEwy MalikBeaty Małeckiej – LiberyAnny NemśDariusza Starzyckiego oraz Roberta Warwasa.

Treść pisma:

W nawiązaniu do debaty o wolności gospodarczej zawierciańskich przedsiębiorców, firm rodzinnych  z posłami na Sejm RP , która odbyła się w kwietniu br. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, pod patronatem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przekazuję wnioski przedsiębiorców, które wymagają pilnego wdrożenia.  Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zawiercie wnosi o:

1) Tworzenie dobrego prawa. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim skupiać się na prowadzeniu swoich firm, a nie ciągłym śledzeniu zmian przepisów prawa. Prawo powinno być stałe, konieczne zmiany przepisów prawa winny mieć podstawy gospodarcze, a nie polityczne, a ewentualnie winny być konfrontowane z rzeczywistością przez określoną linię orzecznictwa sądowego – to dawałoby gwarancję pełnej stabilności prawa. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców byłoby również ogłaszanie aktów prawnych jako tekstów jednolitych. (Zajmujemy niechlubne 1 miejsce w UE pod względem najbardziej skomplikowanego prawa gospodarczo finansowego).

2) Tworzenie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Organy Państwa powinny patrzeć na przedsiębiorców jak na partnerów, którzy pracują również na rozwój gospodarczy kraju, a nie jak na przestępców. Wprowadzenie w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, na wzór „Ustawy Wilczka” wraz z jej zapisem, według którego podmioty gospodarcze mogły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione. („Ustawa Wilczka” o działalności gospodarczej z 1988 r. spowodowała w ciągu kilku lat utworzenie 6 milionów miejsc pracy i wysoki wzrost gospodarczy, liczyła 5 stron i 25 art. gospodarczych! – dziś, to  marzenie każdego przedsiębiorcy).

3) Zatory płatnicze –  zajmujemy jako Polska niechlubne 1 miejsce w UE w opóźnieniach płatniczych, nawet Grecja lepiej się od nas prezentuje pomimo wielkiego kryzysu.W trybie pilnym przywrócić należy obowiązek korygowania kosztów podatkowych w przypadku niedochowania terminu płatności zniesionego od 1 stycznia 2016 r. Przepis ten bardzo pomógł przywrócić płynność finansową MŚP regulujących swoje zobowiązania terminowo, bez wezwań, sądów i narażania się na utratę klienta. Natomiast problem miały te firmy, które nie regulowały zobowiązań nawet w wydłużonym ustawowo terminie płatności o 30 dni, korzystając z darmowego kredytu.

4) Równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych – osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Zdaniem przedsiębiorców obecnych na spotkaniu, dużym problemem osób prowadzących działalność jest fakt, iż według przepisów prawa są takim samym przedsiębiorcą jak duże spółki zatrudniające tysiące osób. Firmy te muszę spełniać takie same wymagania, podlegają takim samym przepisom, a są gorzej traktowane. Dla przykładu podano, iż w przypadku dużych państwowych przedsiębiorstw (spółek), które występują o umorzenie części zobowiązań podatkowych bądź rozłożenie ich na raty, to taką decyzję dostają – natomiast mali i średni przedsiębiorcy nie mogą liczyć na taką przychylność.

5) „Podatki bez interpretacji”!, a więc proste - bo mamy prawo podatkowe  najbardziej skomplikowane w UE. Spowoduje to zwiększenie wpływów do budżetu państwa i obniżenie  kosztów zatrudnienia pracowników, co pozwoliłoby przedsiębiorcom więcej inwestować i bardziej się rozwijać, a to sprzyjałoby ogólnemu rozwojowi naszego kraju.

6) Prowadzenie kontroli, które nie narażają przedsiębiorców na utratę płynności finansowych, zwłaszcza tych, które dotycząc zwrotu VAT. Kontrole te mogą być  w zasadzie przedłużane bez końca, a co więcej nawet zakończenie kontroli nic może nie dać. Kontrola kończy się protokołem kontroli. Następnie zaś, w terminie 6 miesięcy, organ podatkowy wszczyna dopiero postępowanie podatkowe, które trwa bardzo długo i też może być przedłużane. Zdarzają się sytuacje, że kontrole wraz postępowaniem podatkowym trwają nawet po 2 – 3 lata, zanim zostanie wydana decyzja w pierwszej instancji. Uwzględniając więc ewentualny czas postępowania odwoławczego oraz czas postępowania sądowo-administracyjnego, sprawa może łącznie trwać nawet 5 – 6 lat. Z powyższym problemem jest związany problem szczególny dotyczący kontroli zwrotów podatku VAT. Wystarczy bowiem tylko jakakolwiek wątpliwość organu podatkowego – nawet przysłowiowo „wysłana z palca” – aby takie postępowanie de facto wstrzymać do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Takie wstrzymanie nie jest ograniczone żadnym terminem i w zasadzie organ praktycznie może nawet nic nie robić i przez ten czas zwrot VAT nie następuje. To jest bardzo poważny problem, ponieważ uderza w płynność finansową zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców i może doprowadzić do bankructwa firmy.

7) Państwo powinno bardziej wspierać wierzycieli niż dłużników przy dochodzeniu roszczeń. Jako przykład podano, że podatki można płacić do Urzędów Skarbowych nie tylko z numeru rachunku bankowego, który jest wskazywany przez Przedsiębiorców w CEIDG. To prowadzi do patologii, ponieważ dłużnik nie płaci swoich zobowiązań z zajętego rachunku, egzekucja jest bezskuteczna, ale „nasi” dłużnicy podatki mogą zapłacić np. przekazem. To dobitnie pokazuje, iż Państwo nie jest zainteresowane pomocą przedsiębiorcom, a dba jedynie o swój interes.

8) Obniżenie kosztów pracy  i skorelowanie ich z dochodem. Pozwoli to zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć wyjazdy młodych ludzi za granicę i w większości wyeliminuje zjawisko tak zwanej pracy „na czarno”.

9) W trybie pilnym przywrócić szkolnictwo zawodowe kształcące kadry pod potrzeby przedsiębiorstw. W porozumieniu z przedsiębiorcami uczniowie winni odbywać praktyki zawodowe. Aktualnie obserwujemy stale powiększający się brak fachowców do pracy.

10) Przywrócić możliwość sprzedaży i zakupu gruntów rolnych dla Polaków.

 

WOLNOŚĆ GOSPODARCZA,  PODSTAWĄ ROZWOJU KRAJU !

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gospodarczej

                                                                                                             /-/ Stefan Rotarski

07

CZE

2016

210

razy

czytano

281/328

UM Zawiercie

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.