Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów z EFRR - Innowacje w MŚP

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs na dofinansowanie projektów z EFRR - Innowacje w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47 pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO  (203 308 800,00 PLN) w tym 100% EFRR
Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania - 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN 
Maksymalny poziom dofinansowania:
w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
w ramach pomocy de minimis:
50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. 
Więcej informacji na stronie: http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/44

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone są o kontakt z Agencją Rozwoju Zawiercia.

30

LIS

2015

308

razy

czytano

342/352

Agencja Rozwoju Zawiercia

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.